TURZA WIELKA

TURZA WIELKA

Szkoła Podstawowa im. ksiadza Stefaan Wincentego Frelichowskiego w Turzy Wielkie-18508

Data publikacji: 8/9/2018 Rozporządzenie:18508 Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa im. ksiadza Stefaan Wincentego Frelichowskiego w Turzy Wielkie Województwo:WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Opublikowane w admin