KRUZY

KRUZY

SPECJALNA SZKOŁA PODSTAWOWA DLA UCZNIÓW Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM W STOPNIU UMIARKOWANYM LUB ZNACZNYM, Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI SPRZĘŻONYMI ORAZ AUTYZMEM-124558

Data publikacji: 8/9/2018 Rozporządzenie:124558 Nazwa szkoły: SPECJALNA SZKOŁA PODSTAWOWA DLA UCZNIÓW Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM W STOPNIU UMIARKOWANYM LUB ZNACZNYM, Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI SPRZĘŻONYMI ORAZ AUTYZMEM Województwo:WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Opublikowane w admin
KRUZY

SPECJALNA SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY DLA UCZNIÓW Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM W STOPNIU UMIARKOWANYM LUB ZNACZNYM ORAZ Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI SPRZĘŻONYMI-124570

Data publikacji: 8/9/2018 Rozporządzenie:124570 Nazwa szkoły: SPECJALNA SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY DLA UCZNIÓW Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM W STOPNIU UMIARKOWANYM LUB ZNACZNYM ORAZ Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI SPRZĘŻONYMI Województwo:WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Opublikowane w admin