HomeContact
.:Gimnazjum nr 1 im. Jerzego Brauna w Dąbrowie Tarnowskiej:.
AKADEMIA SZANS

Dziennik elektroniczny

Plan lekcji

od 13 II 2017
PolecamyKRWIODAWSTWO

Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

05/10/2009 15:17
Kiedy pttk ??

23/09/2009 13:44
Wydawało mi się, że nigdy wcześniej nie logowałem się do Librusa, a jednak Smile Dziękuję za pomoc.

22/09/2009 21:06
Gwiazdki świadczą o tym, że sam własnoręcznie zmieniłeś to hasło. Trzeba sobie je przypomnieć (lub zgłosić się po nowe).

22/09/2009 12:23
Na kartce z loginem i hasłem do Librusa dostałem tylko login a w miejscu hasła były gwiazdki. Jak mam się zalogować?...

18/06/2009 21:01
Szkoda bo to naprawde fajna szkola i nasza klasa 3d...oraz fajni nauczyciele zwlaszcza 2 najlepszych na swiecie (p.AS i p.PM) POZDROWIENIA I UDANYCH WAKACJI BezeT (Piotrek)

18/06/2009 20:59
Heh 3 lata zlecialy jak jeden dzien ;] Czuje sie jakbym wczoraj podanie o przyjecie do tego gimnazjum skladal ;] No ale co zorbic takie jest zycie ;] Szkoda bo to naprawde fajna szkola i nasza klasa 3

14/05/2009 13:57
Kto chce jechać na wycieczkę 2 dniowa do Tylicza z 3d? Koszt 100zł Polecam! Chętni niech piszą do mnie lub mówią na przerwach!!!

06/05/2009 17:06
Bezet troche przestarzałe już te życzenia nie ?? Grin

10/04/2009 18:51
Wesołych Świąt..;]

08/04/2009 11:12
Grin

Szkolny Program Profilaktyki i Wychowania

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI I WYCHOWANIA

W PUBLICZNYM GIMNAZJUM NR 1 IM. JERZEGO BRAUNA W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ

NA ROK SZKOLNY 2014/2015

Profilaktyka  szkolna obejmuje działania zmierzające do ochrony uczniów przed wpływem czynników destrukcyjnych,  zakłócających prawidłowy rozwój oraz udzielenia wsparcia w trudnych sytuacjach życiowych. Działania profilaktyczne prowadzą do ograniczenia i eliminowania zachowań ryzykownych młodzieży, wzmocnienia czynników chroniących przed zagrożeniami, kształtowania prawidłowych relacji międzyludzkich, budzenia aspiracji życiowych i  przeciwdziałania bierności społecznej.

Szkolny program profilaktyki i wychowania dostosowany jest do potrzeb rozwojowych uczniów naszego gimnazjum oraz potrzeb środowiska wychowawczego szkoły. Adresatami działań są uczniowie, rodzice oraz nauczyciele.

Realizacja programu przyniesie efekty w postaci podniesienia świadomości uczniów, przyczyni się do nabycia przez nich praktycznych umiejętności radzenia sobie z zagrożeniami w otaczającym świecie.

Cele główne programu:

 1. Budowanie pozytywnego klimatu społecznego w szkole -  zapewnienie bezpieczeństwa członkom społeczności szkolnej
 2. Ochrona i promocja zdrowia oraz rozbudzanie świadomości ekologicznej.
 3. Przeciwdziałanie uzależnieniom.
 4. Przeciwdziałanie agresji i przemocy - aktywizacja społeczności szkolnej i jej środowiska w zakresie reagowania na przejawy przemocy i przeciwstawiania się jej.
 5. Indywidualizacja pracy wychowawczej z uczniem.

 

Spodziewane efekty

 Zbudowanie wizerunku szkoły bezpiecznej, przyjaznej każdemu uczniowi.

 • Zmniejszenie zjawiska przemocy wśród uczniów.
 • Wzrost wiedzy i świadomości uczniów na temat przemocy, uzależnień oraz przeciwdziałania im.
 • Umiejętne radzenie sobie w sytuacjach zetknięcia się z przemocą i uzależnieniami.
 • Nauczenie się pozytywnych zachowań oraz właściwego przestrzegania i rozumienia ludzi.
 • Osiągnięcie umiejętności dokonywania wartościowych i sensownych wyborów w życiu.
 • Nauczenie się mówienia o tym, o czym młodzież myśli.
 • Szanowanie uczuć oraz identyfikowanie się z uczuciami innych.
 • Asertywność i tolerancja.

Program Profilaktyki realizowany będzie na wszystkich zajęciach lekcyjnych, godzinach wychowawczych oraz zajęciach pozalekcyjnych.

Realizacja programu zakłada:

 • pełne włączenie się w działania wychowawcze i zapobiegawcze nauczycieli, wychowawców, rodziców i wszystkich instytucji, aby prawidłowo zdiagnozować problemy młodzieży i prowadzić profesjonalne działania wychowawczo – profilaktyczne. Ustalenie jasnych i jednolitych działań profilaktycznych skierowanych na młodzież;
 • umożliwienie wczesnego rozpoznawania, diagnozowania zagrożeń oraz rozwijanie strategii przeciwdziałania;
 • stwarzanie warunków, w których młodzież ma dostęp do przyjaznych i bezpiecznych grup rówieśniczych;
 • dostarczanie rodzicom i uczniom wiedzy na temat zagrożeń oraz sposobów ich przeciwdziałania;
 • kształtowanie pozytywnych postaw moralnych, społecznych i obywatelskich;
 • tworzenie bezpiecznej, ciepłej atmosfery w szkole przez wszystkich  pracowników szkoły oraz warunków do zdrowego stylu życia (uprawianie turystyki, sportu i rekreacji);
 • budowanie wzajemnego zaufania i poczucia własnej wartości u każdego ucznia;
 • zapewnienie uczniom dostępu do programów edukacyjnych, promujących wartościowy i zdrowy styl życia oraz uczących umiejętności potrzebnych do życia bez alkoholu, papierosów i narkotyków.